Vietnamese language course for beginners

Khoá học Vietnamese language course for beginners

  5 (32 đánh giá)

Học viên: Đang cập nhật

Nhà cung cấp

UNICA

Dùng Mã giảm giá sẽ còn

600.000 đ360.000 đ

Giới thiệu khóa học Vietnamese language course for beginners

Do you know:

Currently, foreigners settle or travel to Vietnam a lot. In order to easily communicate as well as facilitate the exchange and purchase process, many foreigners have turned to online lectures on Vietnamese pronunciation on Youtube to learn.

However, Vietnamese is a very difficult language to learn. Therefore, the Vietnamese language course for beginners course on UNICA will help foreign students improve their vocabulary, grammar and basic communication.

Bạn có biết:

Hiện nay, người nước ngoài định cư hoặc sang Việt Nam du lịch rất nhiều. Để dễ dàng giao tiếp cũng như thuận tiện cho quá trình trao đổi, mua bán thì rất nhiều người nước ngoài đã tìm đến những bài giảng online hướng dẫn phát âm tiếng Việt trên Youtube để học.

Tuy nhiên, tiếng Việt là một ngôn ngữ rất khó học. Chính vì vậy, khóa học Vietnamese language course for beginners trên UNICA sẽ giúp học viên nước ngoài nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp và giao tiếp cơ bản.

Course Content:

The course Vietnamese language course for beginners is carefully designed to help you acquire essential language skills, especially in speaking skin.

Khóa học Tiếng Việt cho người nước ngoài được thiết kế chuyên nghiệp, đơn giản, dễ hiểu, giúp người học ngoại ngữ online có được những kĩ năng cơ bản và cần thiết nhất, đặc biệt là khả năng giao tiếp.

The course helps learners get a good understanding of basic grammar, develop a solid foundation in Vietnamese grammar, then be able to start basic communication with natives.

Người học nắm được ngữ pháp cơ bản của tiếng Việt, từ đó làm nền tảng vững chắc để học ngữ pháp nâng cao, và có thể giao tiếp cơ bản với người bản ngữ.  

There are 10 practical and useful topics: introduction, shopping, weather, hotel, restaurant.... which are arranged in a systematic order to boost the learners’ confidence day by day.

Có 10 chủ đề hữu ích và thực tế như: giới thiệu, mua sắm, thời tiết, nhà hàng, khách sạn... được sắp xếp theo một hệ thống hợp lí, giúp người học tự tin trong giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.                

Please register for the Vietnamese language course for beginners course today on UNICA to receive many incentives!

Vui lòng đăng ký khóa học Vietnamese language course for beginners ngay hôm nay trên UNICA để nhận nhiều ưu đãi!

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Vietnamese consonants

 • Bài 2: Single vowels

 • Bài 3: Vietnamese Tone system

 • Bài 4: Personal pronouns & Hello, Goodbye

 • Bài 5: Name & nationality

 • Bài 6: What is your job?

 • Bài 7: Are you Vietnamese?

 • Bài 8: Numbers (0 – 99)

 • Bài 9: Numbers (100 – 1.000.000)

 • Bài 10: How old are you?

 • Bài 11: Is Vietnamese difficult?

 • Bài 12: Do you have a pen?

 • Bài 13: Tenses: past, present, future

 • Bài 14: Go (đi)

 • Bài 15: I like phở and bún chả

 • Bài 16: Classifier: cái, con, quả, quyển, tờ, bức, củ…

 • Bài 17: Của

 • Bài 18: This/ that in Vietnamese (part1)

 • Bài 19: This/ that (part2)

 • Bài 20: Shopping

 • Bài 21: Colour

 • Bài 22: Clothes & Accessories

 • Bài 23: What time is it?

 • Bài 24: I go to work at 8 o’clock

 • Bài 25: Date, day, month, year

 • Bài 26: Have you ever…?

 • Bài 27: How long…?

 • Bài 28: Adjective, adverb

 • Bài 29: Vẫn, cũng, đều

 • Bài 30: Nhưng, nên (But, so)

 • Bài 31: Distant

 • Bài 32: Transportation

 • Bài 33: Can

 • Bài 34: Both…and

 • Bài 35: Preposition of position

 • Bài 36: Should & should not

 • Bài 37: Height, deep, length, width, weight

 • Bài 38: Foods and drinks

 • Bài 39: In the restaurant

 • Bài 40: Weather

 • Bài 41: Comparison

 • Bài 42: It rains heavier & heavier

 • Bài 43: I've got a headache

 • Bài 44: Before & after

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 195000 đ
Giá cao nhất: 599000 đ
Được cập nhật: 7 giờ trước
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: UNICA

Mã giảm giá UNICA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 44
 • Thời lượng 14h 4'
 • Học viên Đang cập nhật
 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 20k khi thanh toán online
 • Mã giảm giá đặc biệt:

  SOSANHGIAKHOAHOC

  (Được nhập tự động)

Đến nơi bán