Xây dựng ứng dụng quản lý kho với Java Spring MVC, Hibernate và MySQL

Khoá học Xây dựng ứng dụng quản lý kho với Java Spring MVC, Hibernate và MySQL

  5

44 học viên

Nhà cung cấp

TEDU

1.600.000 đ

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu

Giới thiệu

Khóa học Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng sử dụng Java Spring MVC và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL nhằm giúp các bạn có nhu cầu muốn học Java nói chung và Java Web nói riêng. Khóa học này được thiết kế theo hướng làm dự án hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Khi học xong khóa học, học viên có thể xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh bằng công nghệ Java Spring và MySQL.

Khóa học này cũng trang bị các kiến thức về mô hình MVC, Java Web và MySQL đồng thời trang bị các kỹ năng giải quyết vấn đề khi gặp phải trong khi xây dựng ứng dụng với Java Spring. Khóa học được xây dựng bởi giảng viên Nguyễn Việt Hùng có nhiều năm phát triển ứng dụng với Java Spring MVC.

Khi tham gia khóa học các bạn sẽ được tham gia vào nhóm riêng để cùng nhau giao lưu và học hỏi lẫn nhau cũng như được sự hỗ trợ trực tiếp bởi giảng viên.

Công nghệ sử dụng

 • Java Spring MVC + Hibernate + Spring MVC
 • MySQL
 • Java 8
 • IDE: Eclipse
 • Web Server

Đối tượng khóa học

 1. Những bạn muốn học phát triển ứng dụng web bằng Java
 2. Các bạn đang học hay sử dụng công nghệ khác muốn chuyển đổi
 3. Các bạn muốn nâng cao kỹ năng phát triển web bằng Java

Điều kiện học

 1. Học viên tham gia khóa học cần có kiến thức cơ bản về Java và HTML/CSS
 2. Học viên nếu chưa biết về Java có thể tham khảo https://tedu.com.vn/khoa-hoc/lap-trinh-java-can-ban-22.html

Dự kiến thời gian ra mắt và học phí

 • Dự kiến thời gian ra mắt: 1/1/2019
 • Học phí dự kiến: 1.600.000 VNĐ

Nội dung khóa học

 1. Giới thiệu khóa học và công nghệ sử dụng
 2. Giới thiệu về JDBC
 3. Giới thiệu về Hibernate  Phần 1
 4. Giới thiệu về Hibernate Phần 2
 5. Giới thiệu về Spring Core – Phần 1
 6. Giới thiệu về Spring Core – Phần 2
 7. Giới thiệu về Spring core-Phần 3
 8. Giới thiệu về mô hình MVC, luồng hoạt động của Spring MVC
 9. Phân tích nghiệp vụ cho project
 10. Thiết kế Database, mô tả chức năng của từng bảng
 11. Triển khai tạo database lên MySQL
 12. Khởi tạo project, thiết lập cấu hình cho dự án .
 13. Giới thiệu tổ chức cấu trúc dự án, khởi tạo các file mapping cho Hibernate, dựng mockup cho ứng dụng
 14. Ghép giao diện HTML vào ứng dụng
 15. Áp dụng template engine Apache tiles vào dự án
 16. Xây dựng kết nối tới database
 17. Xây dựng login module: login service & login validate
 18. Xây dựng login module: login controller & form login
 19. Tạo menu động dựa theo phân quyền
 20. Xây dựng bộ lọc kiểm tra quyền và kiểm tra đăng nhập.
 21. Xây dựng Category module: Category service & Category validate
 22. Xây dựng Category module: Category Controller
 23. Xây dựng Category module: Tạo màn hình add, edit, view cho category
 24. Xây dựng Category module: Tạo màn hình  category list và các chức năng thao tác trên list
 25. Xây dựng Category module: Tạo form tìm kiếm dữ liệu
 26. Tạo chức năng phân trang cho hệ thống
 27. Xây dựng Product Info module: Product Info service & Product Info validate
 28. Xây dựng Product Info module: Cấu hình file upload cho hệ thống, tạo Product Info Controller
 29. Xây dựng Product Info module: Tạo form upload file cho màn hình, tạo màn hình add, edit, view
 30. Xây dựng Product Info module: Hiển thị product info list, các thao tác trên list
 31. Xây dựng chức năng hiển thị danh sách sản phẩm trong kho, tìm kiếm dữ liệu
 32. Xây dựng chức năng hiển thị lịch sử kho, tìm kiếm dữ liệu.
 33. Xây dung chức năng nhập hàng: service & validate .
 34. Xây dựng chức năng nhập hàng:controller  Phần 2
 35. Xây dựng chức năng nhập hàng: giao diện list, add, edit, view
 36. Xây dựng chức năng nhập hàng: Xuất báo cáo
 37. Hướng dẫn xây dựng chức năng xuất hàng
 38. Hướng dẫn xây dựng module User .
 39. Hướng dẫn xây dựng module Role
 40. Xây dựng màn hình danh sách menu
 41. Xây dựng chức năng cấp quyền
 42. Hướng dẫn deploy ứng dụng lên web server

Nội dung khóa học

 • 1. Giới thiệu khóa học và công nghệ sử dụng

 • 2. Giới thiệu về JDBC

 • 3. Giới thiệu về Hibernate - Phần 1

 • 4. Giới thiệu về Hibernate - Phần 2

 • 5. Giới thiệu về Spring Core – Phần 1

 • 6. Giới thiệu về Spring Core – Phần 2

 • 7. Giới thiệu về Spring core - Phần 3

 • 8. Giới thiệu về mô hình MVC, luồng hoạt động của SpringMVC

 • 9. Phân tích nghiệp vụ cho project

 • 10. Thiết kế Database, mô tả chức năng của từng bảng

 • 11. Triển khai tạo database lên MySQL

 • 12. Khởi tạo project, thiết lập cấu hình cho dự án

 • 13. Giới thiệu tổ chức cấu trúc dự án, khởi tạo các file mapping cho Hibernate, dựng mockup cho ứng dụng

 • 14. Ghép giao diện HTML vào ứng dụng

 • 15. Áp dụng template engine Apache tiles vào dự án

 • 16. Xây dựng kết nối tới database

 • 17. Xây dựng login module: login service & login validate

 • 18. Xây dựng login module: login controller & form login

 • 19. Tạo menu động dựa theo phân quyền

 • 20. Xây dựng bộ lọc kiểm tra quyền và kiểm tra đăng nhập.

 • 21. Xây dựng Category module: Category service & Category validate

 • 22. Xây dựng Category module: Category Controller

 • 23. Xây dựng Category module : Tạo màn hình add , edit , view cho category

 • 24. Xây dựng Category module: Tạo màn hình category list và các chức năng thao tác trên list

 • 25. Xây dựng Category module: Tạo form tìm kiếm dữ liệu

 • 26. Tạo chức năng phân trang cho hệ thống

 • 27. Xây dựng Product Info module : Product Info service & Product Info validate

 • 28. Xây dựng Product Info module : Cấu hình file upload cho hệ thống, tạo Product Info Controller

 • 29. Xây dựng Product Info module : Tạo form upload file cho màn hình, tạo màn hình add, edit, view

 • 30. Xây dựng Product Info module: Hiển thị product info list, các thao tác trên List

 • 31. Xây dựng chức năng hiển thị danh sách sản phẩm trong kho, tìm kiếm dữ liệu

 • 32. Xây dựng chức năng hiển thị lịch sử kho, tìm kiếm dữ liệu

 • 33. Xây dựng chức năng nhập hàng: service & validate

 • 34. Xây dựng chức năng nhập hàng: Controller  Phần 2

 • 35. Xây dựng chức năng nhập hàng: Giao diện list, add, edit, view

 • 36. Xây dựng chức năng nhập hàng: Xuất báo cáo

 • 37. Hướng dẫn xây dựng chức năng xuất hàng

 • 38. Hướng dẫn xây dựng module User

 • 39. Hướng dẫn xây dựng module Role

 • 40. Xây dựng màn hình danh sách menu

 • 41. Xây dựng chức năng cấp quyền

 • 42. Hướng dẫn deploy ứng dụng lên web server

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 800000 đ
Giá cao nhất: 1600000 đ
Được cập nhật: 20 giờ trước
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: TEDU

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 0
 • Thời lượng Đang cập nhật
 • Học viên 44

Đến nơi bán