Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core Web API + Identity Server + Angular

Khoá học Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core Web API + Identity Server + Angular

  5

163 học viên

Nhà cung cấp

TEDU

1.800.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core Web API + Identity Server + Angular

Giới thiệu

Sau một thời gian ấp ủ và chuẩn bị, TEDU xin chia sẻ ra cộng đồng một khóa học hoàn toàn mới và hoàn chỉnh về ASP.NET Core Web API kết hợp Identity Server và Angular. Khóa học này là sự đúc kết qua nhiều dự án và cũng bị Tây review code nhiều nên muốn chia sẻ kinh nghiệm lại cho các bạn những trải nghiệm của mình. Mình cũng học hỏi từ các đàn anh về cách code, cách dựng structure dự án. Hóa ra càng cao siêu lại càng đơn giản, tối giản nhất có thể không thừa thãi sẽ đạt được sự tối ưu về tốc độ.

Với khóa học này chúng ta sẽ có 2 phần chính:

1. Phần backend bao gồm Web API .NET Core mới nhất kết hợp với Identity Server làm nhiệm vụ chứng thực cho nhiều ứng dụng client khác nhau như Web Portal, ứng dụng SPA Angular, React hay Mobile App.

2. Phần ứng dụng SPA trong khóa này mình sẽ dùng framework rất phổ biến là Angular bản 8 được cải tiến về cấu trúc và cố gắng hoàn thiện chức năng. Mình cũng được học hỏi nhiều từ những developer nước ngoài về dựng structure cho nó nên sẽ có nhiều cải tiến hơn.

Ngoài ra khóa học cũng sẽ đem đến phần Unit test cho phần backend dành cho các bạn. Hy vọng với khóa học này các bạn sẽ hoàn thiện kỹ năng fullstack của mình để chiến các dự án mới với .NET Core và Angular tốt hơn.

Trong tương lai thì structure này có thể tiếp tục được dùng cho các khóa học với ReactJS hay Mobile App nên nó rất quan trọng và hy vọng sẽ làm cho mọi người hứng thú học.

Khóa học dự kiến phát hành: 15/4/2020 tại TEDU.COM.VN

Nội dung dự kiến:

 1. Giới thiệu tổng quan khóa học và mục tiêu cần đạt được
 2. Phương pháp học tập
 3. Nói về đề tài dự án và kế hoạch triển khai
 4. Liệt kê các user story cần xây dựng trong dự án
 5. Thiết kế chức năng hệ thống
 6. Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống
 7. Xây dựng cấu trúc solution
 8. Tạo và làm việc với Git Repository trên Azure DevOps
 9. Tạo solution trên Visual Studio (https://www.youtube.com/watch?v=fjadnDlo0RA&t=4s)
 10. Tạo và làm việc với Markdown trong file README.md
 11. Tạo các class và cấu hình Entity Framework
 12. Cấu hình ApplicationDbContext và Fluent API
 13. Migrate ra cơ sở dữ liệu sử dụng Entity Framework Code first
 14. Tạo dữ liệu mẫu với Data Seeding
 15. Tạo REST API theo chuẩn - https://medium.com/eway/nguy%C3%AAn-t%E1%BA%AFc-thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-rest-api-23add16968d7
 16. Tạo Unit test cho API
 17. Thêm Swagger cho Web API
 18. Validate model sử dụng Fluent Validation
 19. Cấu hình Identity Server (
  1. https://deblokt.com/2019/09/23/04-part-1-identityserver4-asp-net-core-identity/)
  2. https://identityserver4.readthedocs.io/en/latest/intro/big_picture.html
 20. Cấu hình chứng thực Identity Server cho Swagger
 21. Xây dựng API quản lý user
 22. Unit test cho API User
 23. Xây dựng API quản lý chức năng
 24. Unit test cho API function
 25. API Quản lý action cho function
 26. Xây dựng API quản lý permission
 27. Xây dựng API Quản lý bài đăng
 28. Xây dựng API quản lý bình luận và danh mục
 29. Xây dựng API quản lý vote, report và label
 30. Quản lý attachment API
 31. Áp dụng quyền trên API
 32. Chuẩn hóa API Error Response và Áp dụng Global Exception Handler
 33. Tích hợp cơ chế Logging với SeriLog
 34. Tạo ứng dụng Angular CLI
 35. Xây dựng cấu trúc ứng dụng Angular
 36. Tích hợp Angular với Identity Server4
 37. Hiển thị menu theo quyền
 38. Chức năng quản lý nhóm quyền
 39. Tạo chức năng quản lý user
 40. Tạo chức năng quản lý function
 41. Chức năng quản lý phân quyền (giải thích về backend API function câu join hơn)
 42. Áp dụng quyền trên giao diện
 43. Chức năng quản lý bài đăng và file đính kèm
 44. Quản lý bình luận bài đăng
  1. Fix bug Categories
  2. Create base component (show title)
  3. Comment management
 45. Chức năng danh sách báo xấu
 46. Thống kê báo cáo trên giao diện
  1. Thống kê tổng thành viên mới theo tháng
  2. Thống kê tổng bài theo tháng
  3. Thống kê tổng comment theo tháng
 47. Ghép giao diện cho phần Portal
  1. Đưa cấu hình Angular ra environment
  2. Ghép giao diện portal vào hệ thống
 48. Tích hợp chứng thực với Identity Server
 49. Tích hợp với Backend API
 50. Xây dựng trang chủ cho web portal
 51. Xây dựng danh mục bài đăng
 52. Xây dựng chi tiết bài đăng
 53. Tìm kiếm bài đăng
 54. Danh sách bài đăng theo tag
 55. Cấu trúc source code webportal
 56. Bình luận cho bài đăng
 57. Thông tin thành viên
  1. Fix some bugs
  2. Display user information
  3. Complete comment
 58. Tạo bài đăng mới
 59. Danh sách và chỉnh sửa bài đăng
 60. Chức năng vote cho bài đăng
 61. Báo cáo bài xấu
  1. Gửi báo xấu
  2. Xem báo xấu trong admin
 62. Gửi mail cho người liên quan
  1. Tích hợp mail với 3Party Mailgun
  2. Gửi mail cho chủ comment khi có reply
 63. Tối ưu tốc độ với Distributed Cache
  1. Giới thiệu các loại cache
  2. Cài đặt Distributed Cache
  3. Add pool cho DBContext để tối ưu hóa kết nối
  4. Các thủ thuật tối ưu tốc độ
 64. Thêm captcha cho hệ thống
 65. Tối ưu SEO cho ứng dụng
 66. Thêm Security headers hệ thống
  1. Tìm hiểu các security headers
  2. Thêm các Headers vào ứng dụng ASP.NET Core
  3. Remove các Response headers không mong muốn
 67. Phân trang read more cho comment
  1. Khi nào cần dùng phân trang read more
  2. Ưu nhược điểm
 68. Fix unit test cho Backend
  1. Fix các unit test lỗi
  2. Viết thêm các unit test thiếu
  3. Bài tập cho các bạn
 69. Tích hợp push notification cho ứng dụng
  1. Tích hợp với OneSignal
  2. Push notification
 70. Triển khai ứng dụng lên VPS
  1. Cách publish dự án .NET Core
  2. Publish dự án Angular
  3. Cấu hình kết nối
  4. Generate Script for database code first

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu tổng quan khóa học và mục tiêu

 • Bài 52: Xây dựng chi tiết bài đăng

 • Bài 2: Phương pháp học tập

 • Bài 3: Nói về đề tài dự án và kế hoạch triển khai

 • Bài 4: Liệt kê các user story cần xây dựng trong dự án

 • Bài 5: Thiết kế chức năng hệ thống

 • Bài 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống

 • Bài 7: Xây dựng cấu trúc solution

 • Bài 8: Tạo và làm việc với Git Repository trên Azure DevOps

 • Bài 9: Tạo solution trên Visual Studio

 • Bài 10: Tạo và làm việc với Markdown trong file README.md

 • Bài 11: Tạo các class và cấu hình Entity Framework

 • Bài 12: Cấu hình ApplicationDbContext và Fluent API

 • Bài 13: Migrate ra cơ sở dữ liệu sử dụng Entity Framework Code first

 • Bài 14: Tạo dữ liệu mẫu với Data Seeding

 • Bài 15: Tạo REST API theo chuẩn

 • Bài 16: Tạo Unit test cho API

 • Bài 17: Thêm Swagger cho Web API

 • Bài 18: Validate model sử dụng Fluent Validation

 • Bài 19: Cấu hình Identity Server

 • Bài 20: Cấu hình chứng thực Identity Server cho Swagger

 • Bài 21: Xây dựng API quản lý user

 • Bài 22: Unit test cho API User

 • Bài 23: Xây dựng API quản lý chức năng

 • Bài 24: Unit test cho API function

 • Bài 25: API Quản lý action cho function

 • Bài 26: Xây dựng API quản lý permission

 • Bài 27: Xây dựng API Quản lý bài đăng

 • Bài 28: Xây dựng API quản lý bình luận và danh mục

 • Bài 29: Xây dựng API quản lý vote, report và label

 • Bài 30: Quản lý attachment API

 • Bài 31: Áp dụng phân quyền Claim trên API

 • Bài 32: Chuẩn hóa API Error Response và Áp dụng Global Exception Handler

 • Bài 33: Tích hợp cơ chế Logging với SeriLog

 • Bài 34: Tạo ứng dụng Angular CLI

 • Bài 35: Xây dựng cấu trúc ứng dụng Angular

 • Bài 36: Tích hợp Angular với Identity Server4

 • Bài 37: Hiển thị menu theo quyền

 • Bài 38: Chức năng quản lý nhóm quyền

 • Bài 39: Quản lý user và gán quyền

 • Bài 40: Quản lý chức năng hệ thống

 • Bài 41: Quản lý phân quyền

 • Bài 42: Áp dụng quyền trên UI Angular

 • Bài 43: Quản lý bài đăng và tệp đính kèm

 • Bài 44: Quản lý bình luận

 • Bài 45: Quản lý báo xấu

 • Bài 46: Thống kê báo cáo

 • Bài 47: Ghép giao diện cho Web Portal

 • Bài 48: Tích hợp SSO với Identity cho Web Portal

 • Bài 49: Tích hợp với backend API

 • Bài 50: Hiển thị dữ liệu trên trang chủ

 • Bài 51: Xây dựng danh mục bài đăng

 • Bài 53: Xây dựng trang tìm kiếm

 • Bài 54: Danh sách bài đăng theo label

 • Bài 55: Cấu trúc code cho web portal

 • Bài 56: Tạo danh sách bình luận cho bài đăng

 • Bài 57: Hoàn thành phần comment và thông tin user

 • Bài 58: Tạo bài viết mới

 • Bài 59: Danh sách bài viết và chỉnh sửa

 • Bài 60: Vote cho bài đăng

 • Bài 61: Báo cáo bài xấu

 • Bài 62: Gửi mail tích hợp MailGun

 • Bài 63: Tối ưu tốc độ với Distributed Cache

 • Bài 64: Tạo custom Captcha cho hệ thống

 • Bài 65: Tối ưu SEO cho hệ thống

 • Bài 66: Thêm Security headers

 • Bài 67: Thêm phân trang read more

 • Bài 68: Fix unit test cho backend API

 • Bài 69: Tích hợp push notification với OneSignal

 • Bài 70: Triển khai ứng dụng lên IIS

Nhận xét của học viên

Vũ Văn Thiệp
Vũ Văn Thiệp

KHóa học này thực sự là khóa hay nhất của TEDU từ trước tới nay, rất thực tế, nhiều cái học chỗ khác không có được.


Tùng Nguyễn
Tùng Nguyễn

Khóa học bổ ích, trang bị thêm kha khá kiến thức thực tế áp dụng trên project .Net Core 3.1 + Angular 9. Giúp người học có thể triển khai các ứng dụng .Net 5 trong thời gian tới!!


Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 900000 đ
Giá cao nhất: 1800000 đ
Được cập nhật: 6 giờ trước
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: TEDU

Bài viết liên quan

Khóa học ASP.NET Core

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 0
 • Thời lượng Đang cập nhật
 • Học viên 163

Đến nơi bán