Top 3 khóa học đọc và phân tích báo cáo tài chính hay 2024

Bạn là nhân viên kế toán tài chính?

Bạn là sinh viên mới ra trường hay chủ của một doanh nghiệp?

Bạn đang gặp vướng mắc trong các báo cáo tài chính?

Vậy đừng bỏ qua các khóa học phân tích báo cáo tài chính mà chúng tôi giới thiệu ngay sau đây.

Chúng sẽ giúp bạn nắm được những kiến thức về báo cáo tài chính để phục vụ công việc cũng như quản lý tài chính doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả nhất.

1. Phân tích báo cáo tài chính là gì?

Hiểu một cách đơn giản nhất phân tích báo cáo tài chính là quá trình phân tích các thông tin, chỉ số, dữ liệu đã được thống kê trong các báo cáo nhờ các công cụ kỹ thuật để đưa ra dự báo về tình hình tài chính của doanh nghiệp..

Qua đó sẽ giúp cho những đối tượng sử dụng báo cáo tài chính như: Nhà đầu tư, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị cho vay… có thể dễ dàng đưa ra các phán đoán, nhận định chính xác.

2. Các chỉ số quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính

Các chỉ số quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính

Để có thể phân tích được một bản báo cáo tài chính bạn cần phải nắm được những chỉ số quan trọng như sau:

Chỉ số thanh toán

Đây là hệ thống các chỉ số đặc biệt quan trọng trong một bản báo cáo tài chính. 

Chỉ số thanh toán hiện hành

Chỉ số này là thước đo thể hiện một doanh nghiệp có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn hay không.

Công thức tính chỉ số thanh toán hiện hành sẽ được tính = Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn.

Chỉ số thanh toán nhanh

Chỉ số này thể hiện khả năng huy động vốn để thanh toán một khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.

Công thức tính chỉ số này sẽ = Tiền  và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn / Nợ ngắn hạn.

Chỉ số tiền mặt

Chỉ số này cho biết có thể trả nợ ngắn hạn tới đâu của một doanh nghiệp.

Công thức tính chỉ số tiền mặt sẽ = (Chứng khoán khả mại + Tiền mặt )/ Nợ ngắn hạn.

Chỉ số dòng tiền từ hoạt động 

Chỉ số số này thể hiện lượng tiền của doanh nghiệp qua các hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng được nhu cầu: Trả nợ, chi lãi, gia tăng đầu từ.

Chỉ số này sẽ được tính dựa trên công thức: Dòng tiền hoạt động/ Nợ ngắn hạn.

Chỉ số vòng quay các khoản phải thu 

Chỉ số thanh toán này còn được gọi là hệ số quay vòng các khoản phải thu. Nó phản ánh hiệu quả của việc thu công nợ với khách hàng của doanh nghiệp.

Công thức tính chỉ số này sẽ = Doanh số thuần hàng năm/Các khoản phải thu trung bình. 

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho

Đây là chỉ số thể hiện khả năng quản lý lượng hàng tồn kho trong doanh nghiệp có hiệu quả hay không.

Khi chỉ số càng cao thì chứng tỏ doanh nghiệp bán được nhiều hàng, lượng tồn kho ứ đọng thấp.

Công thức tính chỉ số vòng quay hàng tồn kho sẽ = Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho trung bình.

Trong đó, yếu tố hàng tồn trung bình sẽ được tính = (Hàng tồn kho trong báo cáo năm trước + hàng tồn kho năm nay)/2.

Chỉ số vòng quay các khoản phải trả

Nhìn vào chỉ số này khi phân tích báo cáo tài chính bạn có thể thấy được hiệu quả của doanh nghiệp trong việc sử dụng chính sách tín dụng nhà cung cấp.

Nếu chỉ số này quá thấp chứng tỏ lượng hàng nhập trong doanh nghiệp thấp, từ đó ảnh hưởng tới doanh số bán hàng của doanh nghiệp với nhà cung cấp.

Công thức tính chỉ số này sẽ bằng = Doanh số nhập hàng thường niên/Phải trả bình quân. 

Các chỉ số hoạt động

Ngoài chỉ số thanh toán khi phân tích báo cáo tài chính bạn sẽ cần phải chú ý tới những chỉ số hoạt động trong doanh nghiệp sau:

Chỉ số lợi nhuận bán hàng

Những chỉ số lợi nhuận bán hàng mà doanh nghiệp cần quan tâm đó là:

Biên lợi nhuận thuần

Chỉ số này thể hiện mức lợi nhuận mà doanh nghiệp nhận được thêm trên mỗi đơn vị hàng hóa, dịch vụ được cung cấp.

Chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là lãi. Chỉ số này càng cao thì hiệu quả kinh doanh dành cho doanh nghiệp càng tốt.

Công thức tính biên lợi nhuận thuần sẽ = Lợi nhuận ròng/ Doanh thu thuần. trong đó lợi nhuận ròng sẽ được tính bằng công thức như sau:

Doanh thu thuần – Chi phí quản lý, bán hàng,  Giá vốn hàng bán… – Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Biên lợi nhuận hoạt động

Biên lợi nhuận hoạt động tức là hệ số thể hiện kết quả của ban lãnh đạo trong việc tạo ra lợi nhuận từ các hoạt động của công ty.

Công thức tính hệ số này sẽ được tính bằng: Thu nhập hoạt động/ Doanh thu thuần.

Biên lợi nhuận trước thuế (EBT)

Đây là hệ số thể hiện lợi nhuận của công ty trước khi bị khấu trừ thuế.

Công thức tính EBT sẽ bằng: Thu nhập trước thuế/ Doanh thu.

Biên lợi nhuận phân phối

Hệ số này thể hiện % doanh thu phải chi cho những chi phí cố định của mỗi đơn vị hàng bán ra.

Công thức tính sẽ bằng: Tổng doanh thu phân phối/ Doanh thu.

Lợi nhuận đầu tư

Những chỉ số quan trọng liên quan tới lợi nhuận đầu tư của công ty khi phân tích báo cáo tài chính đó là:

Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA)

ROA là chỉ số thể hiện hiệu quả sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty.

ROA sẽ được tính bằng: Thu nhập trước thuế + lãi vay/ Tổng tài sản trung bình.

Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường (ROCE)

Chỉ số này thể hiện hiệu quả sinh lời đối với các cổ đông thường, không áp dụng cho cổ đông ưu đãi.

Hệ số ROCE được tính bằng: (Thu nhập ròng – Cổ tức ưu đãi)/ Vốn cổ phần thường bình quân.

Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn cổ phần(ROE)

Hệ số này đánh giá khả năng sinh lợi đối với tất cả các cổ phần trong doanh nghiệp.

Hệ số ROE sẽ được tính bằng: Thu nhập ròng/ Tổng vốn cổ phần bình quân.

Có thể nói trong báo cáo tài chính lý thuyết đọc tưởng chừng rất đơn giản nhưng khi phân tích không phải ai cũng nắm rõ được.

Chính vì thế, rất nhiều người lựa chọn tham gia các lớp đào tạo phân tích báo cáo tài chính để hiểu rõ hơn về lĩnh vực này. 

3. Top các khóa học phân tích báo cáo tài chính hay nhất

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều lớp học phân tích báo cáo tài chính. Và dưới đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số khóa học được nhiều người đánh giá hay nhất hiện nay:

3.1 Phân tích báo cáo tài chính cơ bản đến nâng cao từ Lê Hoài Ân

Phân tích báo cáo tài chính cơ bản đến nâng cao 

Đây là chương trình được xây dựng bởi Kyna.vn với những nội dung cơ bản sau:

Đối tượng phù hợp

Nếu bạn là một trong những đối tượng dưới đây thì lớp đào tạo này được thiết kế chính là dành cho bạn:

 • Sinh viên mới tốt nghiệp ngành tài chính hoặc bất cứ sinh viên ngành nào.
 • Chuyên viên phân tích tài chính cá nhân hoặc quỹ đầu tư.
 • Nhân viên kế toán, tài chính.
 • Chủ đầu tư tài chính...

Lợi ích khi tham gia chương trình

Đến với chương trình tài chính từ cơ bản tới nâng cao này bạn sẽ nhận được:

 • Nắm được khái niệm cũng như hiểu rõ những chỉ số tài chính trong báo cáo.
 • Hiểu rõ các quy trình kế toán để làm báo cáo tài chính.
 • Nắm vững kiến thức phân tích các loại báo cáo tài chính.
 • Có thể đọc và phân biệt được các loại báo cáo tài chính doanh nghiệp.
 • Tiết kiệm thời gian đọc, kiểm toán để bạn có thể quan tâm đến các chính sách, hoạt động kinh doanh khác

Nội dung

Chương trình được thiết kế và biên soạn bởi thạc sĩ tài chính ngân hàng Lê Hoài Ân với các nội dung cơ bản như sau:

 • Phần 1: Mở đầu.
 • Phần 2: Ứng dụng của phân tích báo cáo tài chính.
 • Phần 3: Các thành phần của báo cáo tài chính.
 • Phần 4: Nguyên lý kế toán.
 • Phần 5: Hướng dẫn đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính.
 • Phần 6: Tổng kết.

Thông tin giảng viên

Giảng viên trực tuyến hướng dẫn chính là Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng Lê Hoài Ân. Đây là một trong những gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực giảng dạy tài chính. Hiện tại đang là:

 • Giảng viên giảng dạy trực tiếp tại Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.
 • Giám đốc Chương trình CFA của Trung tâm đào tạo FGate.
 • Thành viên quỹ đầu tư Phoenix Capital với vai trò chuyên viên phân tích tài chính cấp cao.
 • CFA Charterholder, Hiệp hội CFA Thái Lan.
 • Thành viên Chương trình CFA quốc tế và tham gia các chương trình tình nguyện của hiệp hội này trên toàn cầu.

Chi phí khóa học

Hiện tại lớp online phân tích báo cáo tài chính này có giá 198.000 đồng.

Giá hôm nay:

Mua ngay

3.2 Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính từ Nguyễn Biên Cương

Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính 

Đây cũng là một trong những giáo trình đọc và phân tích báo cáo tài chính được nhiều người đăng ký tham gia tại Unica

Đối tượng phù hợp

Khóa học này được thiết kế và biên soạn phù hợp với các đối tượng:

 • Nhân viên kế toán muốn phát triển kỹ năng.
 • Những người thuộc cấp quản lý doanh nghiệp.
 • Sinh viên năm cuối muốn trang bị kỹ năng PTBCTC.

Nội dung chương trình

Chương trình học được thiết kế biên soạn bởi giảng viên Nguyễn Biên Cương với 7 phần nội dung chính và 39 bài giảng chi tiết.

 • Phần 1: Giới thiệu khóa học.
 • Phần 2: Kỹ thuật lập báo cáo tài chính.
 • Phần 3: Kỹ thuật kiểm tra bảng cân đối tài khoản.
 • Phần 4: Kỹ thuật kiểm tra bảng cân đối kế toán.
 • Phần 5: Kỹ thuật kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Phần 6: Kỹ thuật kiểm tra báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Phần 7: Kỹ thuật PTBCTC.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Sau khi kết thúc khóa học bạn sẽ nhận lại được những kiến thức tuyệt vời trong lĩnh vực này cho học viên như:

 • Nắm được cách tính, kiểm tra các chỉ số tài chính quan trọng.
 • Dễ dàng nhận diện được những rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải thông qua báo cáo tài chính.
 • Bí kíp khắc phục rủi ro cho doanh nghiệp.
 • Nhanh chóng nắm được tình hình tài chính của công ty.
 • Thấy được khả năng sinh lời của công ty nhằm đưa quyết định kinh doanh phù hợp.
 • Có thể tự kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp
 • Hiểu được chi tiết các số liệu trong một báo cáo tài chính.
 • Lập được một báo cáo tài chính hoàn thiện.

Thông tin giảng viên 

Giảng viên biên soạn và hướng dẫn trực tiếp khóa học này là thầy Nguyễn Biên Cương. Đây là một trong những giảng viên uy tín được nhiều học viên yêu mến bởi khả năng truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình. Ngoài ra thầy còn đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực này như:

 • Kinh nghiệm 10 năm làm dịch vụ kế toán doanh nghiệp, giảng dạy thực tế.
 • Tổ chức thành công nhiều hội thảo chuyên sâu về kế toán.
 • CEO Trung tâm đào tạo kế toán Thực tế chuyên sâu.
 • Đạt chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế do Bộ tài chính cấp
 • Đạt chứng chỉ kế toán trưởng do Học viện tài chính cấp.
 • Thành viên của VTCA (hội Tư vấn thuế Việt Nam)
 • Tác giả nhiều ứng dụng Excel dành cho kế toán...

Học phí khóa học

Hiện tại, Unica đang niêm yết khóa học đọc và phân tích báo cáo tài chính này: 900.000đ khuyến mãi chỉ còn 700.000đ. Đặc biệt giảm thêm 70.000 đồng khi khách hàng thanh toán online. 

Giá hôm nay:

Mua ngay

3.3 Tài chính dành cho nhà quản lý từ Nguyễn Tấn Bình

Đây là khóa học được đào tạo chuyên dành cho cấp quản lý những người làm chủ doanh nghiệp.

Giá trị khóa học

Tài chính dành cho nhà quản lý được xây dựng bởi Công ty cổ phần đào tạo quản trị kinh doanh Bizuni giúp người học:

 • Hiểu được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của dòng tiền trong các hoạt động doanh nghiệp.
 • Có cái nhìn bao quát về mục tiêu, hoạt động dành cho công ty để tối đa hóa giá trị, lợi ích của đồng vốn.
 • Có thể phân tích được báo cáo tài chính từ đó nắm được tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh của công ty.
 • Nắm được các dạng đẳng thức của các loại báo cáo tài chính cơ bản.
 • Hiểu được những hạn chế của báo cáo tài chính khi dùng để đánh giá, phân tích tài chính, kết quả kinh doanh của công ty.

Thông tin giảng viên

Giảng viên của khóa học Tài chính dành cho nhà quản lý là tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình với nhiều thành tựu đáng kể như:

 • Đang là viện Trưởng Viện NCKH lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp tại Tp.HCM (Leadman Sri)
 • Giảng viên được mời thỉnh giảng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.
 • Nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng, giám đốc kế toàn, giảng dạy tài chính kế toán chứng chỉ Bộ Tài chính.
 • Giảng dạy các Khóa Phân tích Tài chính và Thẩm định Dự án cho các Sở/Ngành, Bộ, Viện, Trường Đại học, VCCI, HOSE, các khóa CFO, CEO tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam...
 • Tác giả nhiều sách hay về quản lý dự án, tài chính kế toán.

Học phí

Hiện tại giá của khóa học này đang được niêm yết tại Bizuni là 700.000 đồng.

Mua ngay

4. Bonus

Ngoài ra, chúng tôi còn tặng cho bạn file đọc và phân tích báo cáo tài chính công ty, doanh nghiệp mẫu bằng file excel đã được chúng tôi sưu tầm ngay bên dưới.

Tải về

5. Kết luận

Trên đây là top các khóa học phân tích báo cáo tài chính hay nhất hiện nay. Nếu bạn đang có nhu cầu học hãy đăng ký ngay hôm nay để được hưởng những ưu đãi hấp dẫn nhất.

 

Lộ trình và khóa học React Native từ cơ bản tới nâng cao 2024

Top 10 Khóa học Javascript từ cơ bản đến nâng cao 2024

Ghi chú: Hãy sử dụng tính năng so sánh và theo dõi giá để có giá tốt nhất khi mua sản phẩm.

Nguyên Nguyễn

Founder tại SOSANHGIAKHOAHOC

(0★- 0 đánh giá) Đánh giá của bạn