Mountains

17 Khóa học Kiểm thử phần mềm

Cập nhật lần cuối: 11 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation
Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation

Tạ Thị Thinh

398.000 đ 398.000 đKYNA

Kỹ thuật Unit test cho .NET Developer -50%
Kỹ thuật Unit test cho .NET Developer

Bạch Ngọc Toàn

700.000 đ 350.000 đTEDU

Performance testing với GATLING
Performance testing với GATLING

Ngọc Nhân Nguyễn

699.000 đ 189.000 đEDUMALL

Selenium Webdriver với Python
Selenium Webdriver với Python

Ngọc Nhân Nguyễn

1.249.000 đEDUMALL

Selenium 4 Các Tính Năng Mới
Selenium 4 Các Tính Năng Mới

Ngọc Nhân Nguyễn

599.000 đ 189.000 đEDUMALL

TestNG Framework
TestNG Framework

Ngọc Nhân Nguyễn

549.000 đ 189.000 đEDUMALL

Nhập môn kiểm thử
Nhập môn kiểm thử

Thế Thị Hoa

599.000 đ 189.000 đEDUMALL

Appium - Cách dễ nhất để test android mobile
Appium - Cách dễ nhất để test android mobile

Ngọc Nhân Nguyễn

1.249.000 đEDUMALL

Cucumber - Từ Website đến Android Application
Cucumber - Từ Website đến Android Application

Ngọc Nhân Nguyễn

1.149.000 đEDUMALL

Pytest và Pytest BDD với Allure Framework (Python)
Pytest và Pytest BDD với Allure Framework (Python)

Ngọc Nhân Nguyễn

1.049.000 đ 499.000 đEDUMALL

Sử dụng framework Python với Selenium 3.x
Sử dụng framework Python với Selenium 3.x

Ngọc Nhân Nguyễn

1.349.000 đEDUMALL

Kiểm thử phần mềm với Selenium Webdriver - JAVA
Kiểm thử phần mềm với Selenium Webdriver - JAVA

Ngọc Nhân Nguyễn

999.000 đ 499.000 đEDUMALL

Kiểm thử phần mềm
Kiểm thử phần mềm

Thế Thị Hoa

600.000 đ 599.000 đUNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5