Mountains

17 Khóa học Kiểm thử phần mềm

Cập nhật lần cuối: 5 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Kỹ thuật Unit test cho .NET Developer
Kỹ thuật Unit test cho .NET Developer

Bạch Ngọc Toàn

700.000 đTEDU

Performance testing với GATLING
Performance testing với GATLING

Ngọc Nhân Nguyễn

699.000 đ 189.000 đEDUMALL

Selenium Webdriver với Python
Selenium Webdriver với Python

Ngọc Nhân Nguyễn

1.249.000 đEDUMALL

Selenium 4 Các Tính Năng Mới
Selenium 4 Các Tính Năng Mới

Ngọc Nhân Nguyễn

599.000 đ 189.000 đEDUMALL

TestNG Framework
TestNG Framework

Ngọc Nhân Nguyễn

549.000 đ 189.000 đEDUMALL

Nhập môn kiểm thử
Nhập môn kiểm thử

Thế Thị Hoa

599.000 đ 189.000 đEDUMALL

Appium - Cách dễ nhất để test android mobile
Appium - Cách dễ nhất để test android mobile

Ngọc Nhân Nguyễn

1.249.000 đEDUMALL

Cucumber - Từ Website đến Android Application
Cucumber - Từ Website đến Android Application

Ngọc Nhân Nguyễn

1.149.000 đEDUMALL

Pytest và Pytest BDD với Allure Framework (Python)
Pytest và Pytest BDD với Allure Framework (Python)

Ngọc Nhân Nguyễn

1.049.000 đ 499.000 đEDUMALL

Sử dụng framework Python với Selenium 3.x
Sử dụng framework Python với Selenium 3.x

Ngọc Nhân Nguyễn

1.349.000 đEDUMALL

Kiểm thử phần mềm với Selenium Webdriver - JAVA
Kiểm thử phần mềm với Selenium Webdriver - JAVA

Ngọc Nhân Nguyễn

999.000 đ 499.000 đEDUMALL

Kiểm thử phần mềm
Kiểm thử phần mềm

Thế Thị Hoa

600.000 đUNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5