tedu

37 Khóa học tedu

Cập nhật lần cuối: 9 giờ trước

-

AngularJS cho người mới bắt đầu
AngularJS cho người mới bắt đầu

Bạch Ngọc Toàn

0 đ 0 đTEDU

Authentication và Authorization nâng cao
Authentication và Authorization nâng cao

Lê Tiến Thành

1.200.000 đTEDU

Kỹ thuật Unit test cho .NET Developer
Kỹ thuật Unit test cho .NET Developer

Bạch Ngọc Toàn

700.000 đTEDU

Khóa học Angular 2 căn bản
Khóa học Angular 2 căn bản

Bạch Ngọc Toàn

0 đ 0 đTEDU

Khóa học NodeJS căn bản
Khóa học NodeJS căn bản

Bạch Ngọc Toàn

0 đ 0 đTEDU

Khóa học phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn
Khóa học phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn

Nguyễn Hoàng Tùng

1.000.000 đTEDU

Khoá học ReactJS căn bản
Khoá học ReactJS căn bản

Bạch Ngọc Toàn

0 đ 0 đTEDU

Khóa học sử dụng TypeScript căn bản
Khóa học sử dụng TypeScript căn bản

Bạch Ngọc Toàn

0 đ 0 đTEDU

Làm chủ Docker để chinh phục DevOps
Làm chủ Docker để chinh phục DevOps

Phạm Quang Anh Kiệt

2.400.000 đTEDU

Làm chủ đám mây Azure
Làm chủ đám mây Azure

Lê Tiến Thành

1.800.000 đTEDU

Làm dự án với ASP.NET Core 3.1
Làm dự án với ASP.NET Core 3.1

Bạch Ngọc Toàn

0 đ 0 đTEDU

Làm dự án với ReactJS + Redux và TypeScript
Làm dự án với ReactJS + Redux và TypeScript

Bạch Ngọc Toàn

1.200.000 đTEDU

Làm việc với AJAX JQuery trong ASP.NET MVC
Làm việc với AJAX JQuery trong ASP.NET MVC

Bạch Ngọc Toàn

0 đ 0 đTEDU

Lập trình Blazor căn bản
Lập trình Blazor căn bản

Bạch Ngọc Toàn

0 đ 0 đTEDU

Lập trình Java căn bản
Lập trình Java căn bản

Nguyễn Việt Hùng

0 đ 0 đTEDU

Lập trình SQL Server căn bản
Lập trình SQL Server căn bản

Bạch Ngọc Toàn

0 đ 0 đTEDU

Lập trình ứng dụng Desktop với Winforms
Lập trình ứng dụng Desktop với Winforms

Bạch Ngọc Toàn

900.000 đTEDU

Photoshop căn bản dành cho Web Developer
Photoshop căn bản dành cho Web Developer

Bạch Ngọc Toàn

400.000 đTEDU

Quản lý source code trong dự án với GIT
Quản lý source code trong dự án với GIT

Bạch Ngọc Toàn

0 đ 0 đTEDU

Triển khai CI/CD với Azure DevOps
Triển khai CI/CD với Azure DevOps

Phạm Quang Anh Kiệt

1.500.000 đTEDU

Truy vấn LINQ từ cơ bản đến nâng cao
Truy vấn LINQ từ cơ bản đến nâng cao

Bạch Ngọc Toàn

600.000 đTEDU

Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core
Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core

Bạch Ngọc Toàn

1.600.000 đTEDU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5