Mountains

Cập nhật lần cuối: 5 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

After Effects Nâng Cao ( VFX Cơ Bản )
After Effects Nâng Cao ( VFX Cơ Bản )

Lê Đức Công Thành

600.000 đ 349.000 đUNICA

Làm phim hoạt hình Motion graphics & Animation với After Effects
Làm phim hoạt hình Motion graphics & Animation với After Effects

Hoàng Thái Lễ

700.000 đ 420.000đMGG UNICA

Kỹ xảo phim với After Effect cho nghề dựng phim
Kỹ xảo phim với After Effect cho nghề dựng phim

Hồ Trọng Huy

600.000 đ 360.000đMGG UNICA

HỌC AFTER EFECT VỚI HIỆU ỨNG GLITCH ANIMATION
HỌC AFTER EFECT VỚI HIỆU ỨNG GLITCH ANIMATION

Master Trần

600.000 đ 360.000đMGG UNICA

After Effects nâng cao
After Effects nâng cao

Lê Đức Công Thành

600.000 đUNICA

Dựng Movie Trailer - kỹ xảo Logo Particular với After Effect
Dựng Movie Trailer - kỹ xảo Logo Particular với After Effect

Master Trần

700.000 đ 420.000đMGG UNICA

Shape motion với After effect
Shape motion với After effect

Master Trần

600.000 đUNICA

Kỹ xảo slideshow với after effects
Kỹ xảo slideshow với after effects

Master Trần

700.000 đ 420.000đMGG UNICA

Text motion với After effect
Text motion với After effect

Master Trần

700.000 đUNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5