Mountains

Cập nhật lần cuối: 9 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Làm Sales chuyên nghiệp – Bí quyết vua bán hàng
Làm Sales chuyên nghiệp – Bí quyết vua bán hàng

Nguyễn Kiên Trì

297.000 đ 297.000 đKYNA

Kỹ năng giao tiếp trong bán hàng
Kỹ năng giao tiếp trong bán hàng

Lê Kim Tú

198.000 đ 198.000 đKYNA

Telesales chuyên sâu cho lĩnh vực Giáo dục
Telesales chuyên sâu cho lĩnh vực Giáo dục

Trần Quang Minh

198.000 đ 198.000 đKYNA

Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Nguyễn Kiên Trì

198.000 đ 198.000 đKYNA

Kỹ năng bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng
Kỹ năng bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng

Trịnh Minh Thảo

198.000 đ 198.000 đKYNA

Kỹ năng bán hàng trực tiếp cho chuyên viên khách hàng
Kỹ năng bán hàng trực tiếp cho chuyên viên khách hàng

Trịnh Minh Thảo

198.000 đ 198.000 đKYNA

Kỹ năng xử lý từ chối
Kỹ năng xử lý từ chối

Trịnh Minh Thảo

198.000 đ 198.000 đKYNA

Kỹ Năng Bán Bảo Hiểm Nhân Thọ Chuyên Nghiệp
Kỹ Năng Bán Bảo Hiểm Nhân Thọ Chuyên Nghiệp

Nguyễn Tài Tuệ

358.000 đ 358.000 đKYNA

Trở thành cao thủ Telesales
Trở thành cao thủ Telesales

Phạm Thị Hải Yến

398.000 đ 398.000 đKYNA

Đánh thức tư duy dịch vụ khách hàng
Đánh thức tư duy dịch vụ khách hàng

Annie Tran

390.000 đ 390.000 đKYNA

Kỹ năng tìm kiếm, tiếp cận và bán hàng B2B chuyên nghiệp
Kỹ năng tìm kiếm, tiếp cận và bán hàng B2B chuyên nghiệp

Nguyễn Hải Quang

498.000 đ 498.000 đKYNA

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Lê Kim Tú

198.000 đ 198.000 đKYNA

Kỹ năng phục vụ khách hàng qua điện thoại
Kỹ năng phục vụ khách hàng qua điện thoại

Bùi Xuân Phong

198.000 đ 198.000 đKYNA

Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng
Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng

Hồ Minh Chính

198.000 đ 198.000 đKYNA

Chân dung chuyên viên Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
Chân dung chuyên viên Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Nguyễn Kiên Trì

198.000 đ 198.000 đKYNA

Quy trình chăm sóc khách hàng ngành dịch vụ
Quy trình chăm sóc khách hàng ngành dịch vụ

Marsal Academy

298.000 đ 298.000 đKYNA

Công cụ bán hàng cho C-level
Công cụ bán hàng cho C-level

Hoàng Ngọc Bích

298.000 đ 298.000 đKYNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5