Mountains

Cập nhật lần cuối: 19 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Brand Strategy & Planning
Brand Strategy & Planning

Nguyễn Bá Gia Luân

198.000 đ 198.000 đKYNA

Đánh giá thương hiệu (Brand Analysis)
Đánh giá thương hiệu (Brand Analysis)

Nguyễn Bá Gia Luân

198.000 đ 198.000 đKYNA

6 bước cất cánh thương hiệu
6 bước cất cánh thương hiệu

Marsal Academy

298.000 đ 298.000 đKYNA

Định vị thương hiệu dành cho doanh nghiệp
Định vị thương hiệu dành cho doanh nghiệp

Đặng Thanh Vân

198.000 đ 198.000 đKYNA

Định vị thương hiệu cá nhân dành cho lãnh đạo
Định vị thương hiệu cá nhân dành cho lãnh đạo

Đặng Thanh Vân

198.000 đ 198.000 đKYNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5