Mountains

Cập nhật lần cuối: 8 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Khóa học lập trình điều khiển robot mBot
Khóa học lập trình điều khiển robot mBot

Học viện VIETSTEM

900.000 đ 825.000 đUNICA

Chế tạo cánh tay robot điều khiển bằng máy tính
Chế tạo cánh tay robot điều khiển bằng máy tính

Phan Hoàng Anh

900.000 đ 299.000 đUNICA

Chế tạo Robot dò đường
Chế tạo Robot dò đường

Phan Hoàng Anh

800.000 đ 299.000 đUNICA

Chế tạo robot điều khiển bằng giọng nói
Chế tạo robot điều khiển bằng giọng nói

Phan Hoàng Anh

899.000 đ 299.000 đUNICA

Tự chế tạo máy bay điều khiển từ xa RC
Tự chế tạo máy bay điều khiển từ xa RC

Nguyễn Thế Phương

600.000 đ 599.000 đUNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5