Mountains

Cập nhật lần cuối: 17 phút trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Tâm lý học thuyết phục
Tâm lý học thuyết phục

Dương Ngọc Dũng

198.000 đKYNA

Kỹ năng tư duy phản biện
Kỹ năng tư duy phản biện

Trương Tinh Hà

198.000 đKYNA

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

Nguyễn Quốc Cường

198.000 đKYNA

Cải thiện kỹ năng đàm phán
Cải thiện kỹ năng đàm phán

Hoàng Ngọc Bích

198.000 đKYNA

Kỹ năng đề xuất tăng lương
Kỹ năng đề xuất tăng lương

Lê Hoàng Quân

198.000 đKYNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5