Mountains

Cập nhật lần cuối: 5 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Sản xuất phim hoạt hình với Moho Animation
Sản xuất phim hoạt hình với Moho Animation

Phạm Văn Phòng

890.000 đUNICA

After Effects Nâng Cao ( VFX Cơ Bản )
After Effects Nâng Cao ( VFX Cơ Bản )

Lê Đức Công Thành

600.000 đ 349.000 đUNICA

Làm phim hoạt hình Motion graphics & Animation với After Effects
Làm phim hoạt hình Motion graphics & Animation với After Effects

Hoàng Thái Lễ

700.000 đ 420.000đMGG UNICA

Làm video với premiere pro cho người mới bắt đầu
Làm video với premiere pro cho người mới bắt đầu

Lưu Trọng Nhân

500.000 đ 300.000đMGG UNICA

Kỹ xảo phim với After Effect cho nghề dựng phim
Kỹ xảo phim với After Effect cho nghề dựng phim

Hồ Trọng Huy

600.000 đ 360.000đMGG UNICA

Làm phim hoạt hình 2D với MAYA
Làm phim hoạt hình 2D với MAYA

Khổng Minh Phương

800.000 đUNICA

Kỹ thuật dựng phim ngành kỹ xảo điện ảnh VFX
Kỹ thuật dựng phim ngành kỹ xảo điện ảnh VFX

Master Trần

700.000 đ 399.000 đUNICA

Biên tập video chuyên nghiệp cùng Filmora9
Biên tập video chuyên nghiệp cùng Filmora9

Nguyễn Ngọc Dương

599.000 đUNICA

After Effects nâng cao
After Effects nâng cao

Lê Đức Công Thành

600.000 đUNICA

vMix - Cho người mới bắt đầu
vMix - Cho người mới bắt đầu

Phạm anh Dũng

599.000 đ 299.000 đUNICA

Làm phim theo tiêu chuẩn Hollywood
Làm phim theo tiêu chuẩn Hollywood

Phan Vĩnh Phúc

500.000 đ 199.000 đUNICA

Trọn bộ nghệ thuật nhiếp ảnh từ cơ bản đến nâng cao
Trọn bộ nghệ thuật nhiếp ảnh từ cơ bản đến nâng cao

Trần Việt Văn

999.000 đ 599.400đMGG UNICA

Sản xuất âm nhạc trên máy tính
Sản xuất âm nhạc trên máy tính

Lê Ngọc Quỳnh

700.000 đUNICA

Biên kịch bạn là ai
Biên kịch bạn là ai

Thanh Bình Nguyên

600.000 đ 299.000 đUNICA

Làm phim hoạt hình 2d bằng phần mềm Moho
Làm phim hoạt hình 2d bằng phần mềm Moho

Nguyễn Doãn Tâm

700.000 đUNICA

Làm phim hoạt hình 3D với MAYA
Làm phim hoạt hình 3D với MAYA

Khổng Minh Phương

800.000 đUNICA

Làm phim hoạt hình 3D bằng Blender
Làm phim hoạt hình 3D bằng Blender

Nguyễn Mạnh Hà

600.000 đUNICA

Làm phim hoạt hình 2D với MAYA
Làm phim hoạt hình 2D với MAYA

Khổng Minh Phương

800.000 đUNICA

Trở thành biên tập viên video chuyên nghiệp
Trở thành biên tập viên video chuyên nghiệp

Journey Nguyễn (Nguyễn Thị Ngọc Ánh)

600.000 đUNICA

Dựng Movie Trailer - kỹ xảo Logo Particular với After Effect
Dựng Movie Trailer - kỹ xảo Logo Particular với After Effect

Master Trần

700.000 đ 420.000đMGG UNICA

Kỹ xảo slideshow với after effects
Kỹ xảo slideshow với after effects

Master Trần

700.000 đ 420.000đMGG UNICA

Adobe Premiere cơ bản - Dựng phim cho doanh nghiệp
Adobe Premiere cơ bản - Dựng phim cho doanh nghiệp

Lương Tuấn Kiệt

600.000 đ 360.000đMGG UNICA

Kỹ thuật nhiếp ảnh: Ánh sáng và hiệu ứng
Kỹ thuật nhiếp ảnh: Ánh sáng và hiệu ứng

Phí Công Huy

600.000 đ 360.000đMGG UNICA

Cinema 4D cơ bản
Cinema 4D cơ bản

Master Trần

700.000 đUNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5