Mountains

Cập nhật lần cuối: 7 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Phong thái trong giao tiếp kinh doanh
Phong thái trong giao tiếp kinh doanh

Seb Trần

198.000 đ 198.000 đKYNA

Kỹ năng giao tiếp nơi công sở
Kỹ năng giao tiếp nơi công sở

Nguyễn Duy Khánh

198.000 đ 198.000 đKYNA

Hài hước nơi công sở
Hài hước nơi công sở

Nguyễn Duy Khánh

198.000 đ 198.000 đKYNA

Nghệ thuật ứng xử khéo léo nơi công sở
Nghệ thuật ứng xử khéo léo nơi công sở

Nguyễn Duy Khánh

198.000 đ 198.000 đKYNA

Thuyết trình trong kinh doanh
Thuyết trình trong kinh doanh

Nguyễn Duy Khánh

198.000 đ 198.000 đKYNA

Giao tiếp và ứng xử bằng quy tắc DISC
Giao tiếp và ứng xử bằng quy tắc DISC

Ngô Thị Bích Quyên- Nancy Quyên

198.000 đ 198.000 đKYNA

Ngôn ngữ hình thể trong thuyết trình
Ngôn ngữ hình thể trong thuyết trình

Vũ Thanh Sang

198.000 đ 198.000 đKYNA

Bộ kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp
Bộ kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp

Hành Trang Sống

198.000 đ 198.000 đKYNA

Tự tin như diễn giả thực thụ
Tự tin như diễn giả thực thụ

Daniel Trần Anh Tuấn

198.000 đ 198.000 đKYNA

Chuẩn mực giao tiếp trong kinh doanh
Chuẩn mực giao tiếp trong kinh doanh

Nguyễn Kiên Trì

198.000 đ 198.000 đKYNA

Phong thái thuyết trình ấn tượng
Phong thái thuyết trình ấn tượng

AlphaBooks

198.000 đ 198.000 đKYNA

Kỹ thuật tự tin thuyết trình và trình bày ý tưởng
Kỹ thuật tự tin thuyết trình và trình bày ý tưởng

Hoàng Ngọc Bích

298.000 đ 298.000 đKYNA

Kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng
Kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

198.000 đ 198.000 đKYNA

30 ngày để tự tin và giao tiếp hiệu quả
30 ngày để tự tin và giao tiếp hiệu quả

Nguyễn Thanh Minh

198.000 đ 198.000 đKYNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5