Mountains

Cập nhật lần cuối: 20 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Phong thái trong giao tiếp kinh doanh
Phong thái trong giao tiếp kinh doanh

Seb Trần

198.000 đKYNA

Kỹ năng giao tiếp nơi công sở
Kỹ năng giao tiếp nơi công sở

Nguyễn Duy Khánh

198.000 đKYNA

Hài hước nơi công sở
Hài hước nơi công sở

Nguyễn Duy Khánh

198.000 đKYNA

Nghệ thuật ứng xử khéo léo nơi công sở
Nghệ thuật ứng xử khéo léo nơi công sở

Nguyễn Duy Khánh

198.000 đKYNA

Thuyết trình trong kinh doanh
Thuyết trình trong kinh doanh

Nguyễn Duy Khánh

198.000 đKYNA

Giao tiếp và ứng xử bằng quy tắc DISC
Giao tiếp và ứng xử bằng quy tắc DISC

Ngô Thị Bích Quyên- Nancy Quyên

198.000 đKYNA

Ngôn ngữ hình thể trong thuyết trình
Ngôn ngữ hình thể trong thuyết trình

Vũ Thanh Sang

198.000 đKYNA

Bộ kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp
Bộ kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp

Hành Trang Sống

198.000 đKYNA

Chuẩn mực giao tiếp trong kinh doanh
Chuẩn mực giao tiếp trong kinh doanh

Nguyễn Kiên Trì

198.000 đKYNA

Tự tin như diễn giả thực thụ
Tự tin như diễn giả thực thụ

Daniel Trần Anh Tuấn

198.000 đKYNA

Phong thái thuyết trình ấn tượng
Phong thái thuyết trình ấn tượng

AlphaBooks

198.000 đKYNA

Kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng
Kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

198.000 đKYNA

30 ngày để tự tin và giao tiếp hiệu quả
30 ngày để tự tin và giao tiếp hiệu quả

Nguyễn Thanh Minh

198.000 đKYNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5