Mountains

Cập nhật lần cuối: 4 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Học thực tế kế toán nhà hàng từ A đến Z
Học thực tế kế toán nhà hàng từ A đến Z

Lê Thị Ninh Vân

398.000 đ 398.000 đKYNA

Tổng quan về thuế
Tổng quan về thuế

Nguyễn Lê Hoàng

Miễn PhíKYNA

Nghiệp vụ MISA nâng cao
Nghiệp vụ MISA nâng cao

Hoàng Giang Nam

298.000 đ 298.000 đKYNA

ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 1)
ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 1)

Unity Academy

399.000 đ 399.000 đKYNA

ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 2)
ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 2)

Unity Academy

399.000 đ 399.000 đKYNA

ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 3)
ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 3)

Unity Academy

399.000 đ 399.000 đKYNA

ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 4)
ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 4)

Unity Academy

399.000 đ 399.000 đKYNA

ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 5)
ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 5)

Unity Academy

399.000 đ 399.000 đKYNA

ACCA FMA - Management Accounting (ACCA F2)
ACCA FMA - Management Accounting (ACCA F2)

Unity Academy

2.300.000 đ 2.300.000 đKYNA

ACCA FFA – Financial Accounting (ACCA F3)
ACCA FFA – Financial Accounting (ACCA F3)

Unity Academy

2.300.000 đ 2.300.000 đKYNA

Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel
Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel

Phạm Văn Học

198.000 đ 198.000 đKYNA

Khởi nghiệp từ con số 1
Khởi nghiệp từ con số 1

Nguyễn Trung Kiên

700.000 đ 599.000 đUNICA

Lên Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp thương mại
Lên Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp thương mại

PHẠM THỊ TUYẾT

600.000 đ 590.000 đUNICA

Kế toán thuế Excel
Kế toán thuế Excel

Phan Đắc Hoan

700.000 đ 549.000 đUNICA

Kế toán thuế tổng hợp Misa 2019
Kế toán thuế tổng hợp Misa 2019

Phan Đắc Hoan

700.000 đ 549.000 đUNICA

Kế toán sản xuất và tính giá sản phẩm
Kế toán sản xuất và tính giá sản phẩm

Phan Đắc Hoan

700.000 đ 549.000 đUNICA

Định khoản kế toán cho người mới bắt đầu
Định khoản kế toán cho người mới bắt đầu

Phan Đắc Hoan

700.000 đ 499.000 đUNICA

Các mẹo Excel cơ bản dành cho kế toán
Các mẹo Excel cơ bản dành cho kế toán

Phan Đắc Hoan

500.000 đ 349.000 đUNICA

Học thực tế kế toán nhà hàng từ A - Z
Học thực tế kế toán nhà hàng từ A - Z

Lê Thị Ninh Vân

600.000 đ 349.000 đUNICA

Kế toán xây dựng
Kế toán xây dựng

Đỗ Văn Trà

600.000 đ 349.000 đUNICA

Kế toán thuế của doanh nghiệp
Kế toán thuế của doanh nghiệp

Thiều Kim Cường

700.000 đ 599.000 đUNICA

Trở thành chuyên gia kế toán tổng hợp trên Excel
Trở thành chuyên gia kế toán tổng hợp trên Excel

Phạm Văn Học

700.000 đ 299.000 đUNICA

Bắt đầu làm xuất nhập khẩu từ con số 0
Bắt đầu làm xuất nhập khẩu từ con số 0

Bùi Mai Phương

600.000 đ 399.000 đUNICA

Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa
Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Nguyễn Lê Hoàng

800.000 đ 499.000 đUNICA

Lập và triển khai Kế hoạch tài chính kinh doanh
Lập và triển khai Kế hoạch tài chính kinh doanh

Vũ Long

1.200.000 đ 999.000 đUNICA

Kế toán doanh nghiệp cho người mới bắt đầu
Kế toán doanh nghiệp cho người mới bắt đầu

Nguyễn Lê Hoàng

2.000.000 đ 599.000 đUNICA

Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu
Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

Nguyễn Lê Hoàng

1.500.000 đ 599.000 đUNICA

Lập dự toán chi tiết công trình dân dụng
Lập dự toán chi tiết công trình dân dụng

Uông Mạnh Thắng

700.000 đ 399.000 đUNICA

Học kế toán xây dựng trên Excel
Học kế toán xây dựng trên Excel

Nguyễn Lê Hoàng

3.000.000 đ 2.000.000 đUNICA

Hệ thống giải pháp tiết kiệm chi phí vận hành trong công ty
Hệ thống giải pháp tiết kiệm chi phí vận hành trong công ty

Trường Doanh nhân EduPow

398.000 đ 398.000 đKYNA

Kỹ năng giải trình số liệu khi thanh tra thuế toàn diện
Kỹ năng giải trình số liệu khi thanh tra thuế toàn diện

Nguyễn Biên Cương

198.000 đ 198.000 đKYNA

Kế toán thuế thực hành
Kế toán thuế thực hành

Bùi Đình Sa

297.000 đ 297.000 đKYNA

Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Nguyễn Biên Cương

498.000 đ 498.000 đKYNA

Định khoản kế toán cho người mất gốc
Định khoản kế toán cho người mất gốc

Phan Đắc Hoan

398.000 đ 398.000 đKYNA

Tin học kế toán
Tin học kế toán

Phan Đắc Hoan

398.000 đ 398.000 đKYNA

Nghiệp vụ Misa nâng cao
Nghiệp vụ Misa nâng cao

Hoàng Giang Nam

900.000 đ 499.000 đUNICA

Tổng quan về thuế
Tổng quan về thuế

Nguyễn Lê Hoàng

599.000 đUNICA

Kế toán cho người mới bắt đầu
Kế toán cho người mới bắt đầu

PHẠM THỊ TUYẾT

500.000 đ 499.000 đUNICA

Thực hành kế toán chi phí giá thành trong doanh nghiệp
Thực hành kế toán chi phí giá thành trong doanh nghiệp

Thiều Kim Cường

700.000 đ 245.000 đUNICA

Cẩm nang chứng từ kế toán trong doanh nghiệp
Cẩm nang chứng từ kế toán trong doanh nghiệp

Thiều Kim Cường

600.000 đ 210.000 đUNICA

Kế toán sản xuất thực hành trên excel
Kế toán sản xuất thực hành trên excel

Nguyễn Minh Lý

500.000 đ 179.000 đUNICA

Bảo hiểm - Tiền lương - Thuế thu nhập doanh nghiệp
Bảo hiểm - Tiền lương - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nguyễn Biên Cương

600.000 đ 399.000 đUNICA

Kế toán tổng hợp thực hành trên Excel
Kế toán tổng hợp thực hành trên Excel

Ths Bùi Đình Sa

700.000 đ 399.000 đUNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5