Mountains

Cập nhật lần cuối: 7 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Công cụ quản lý tình nguyện viên dành cho tổ chức phi lợi nhuận
Công cụ quản lý tình nguyện viên dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Trung tâm cộng đồng LIN

Miễn PhíKYNA

Công cụ lập kế hoạch chiến lược dành cho tổ chức phi lợi nhuận
Công cụ lập kế hoạch chiến lược dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Trung tâm cộng đồng LIN

Miễn PhíKYNA

Công cụ lập kế hoạch hành động cho tổ chức phi lợi nhuận
Công cụ lập kế hoạch hành động cho tổ chức phi lợi nhuận

Trung tâm cộng đồng LIN

Miễn PhíKYNA

Ngôn ngữ hình thể của nhà quản lý - lãnh đạo
Ngôn ngữ hình thể của nhà quản lý - lãnh đạo

Vũ Thanh Sang

198.000 đ 198.000 đKYNA

Kỹ năng xây dựng quy trình trong doanh nghiệp
Kỹ năng xây dựng quy trình trong doanh nghiệp

Phan Thanh Bình

198.000 đ 198.000 đKYNA

Tạo động lực làm việc cho nhân viên
Tạo động lực làm việc cho nhân viên

Phan Văn Sơn

198.000 đ 198.000 đKYNA

Bộ công cụ quản trị dành cho tổ chức phi lợi nhuận
Bộ công cụ quản trị dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Trung tâm cộng đồng LIN

Miễn PhíKYNA

Kỹ năng phân công và ủy thác công việc
Kỹ năng phân công và ủy thác công việc

Phan Văn Sơn

198.000 đ 198.000 đKYNA

Hoạch định cho sự thành công của đội ngũ
Hoạch định cho sự thành công của đội ngũ

Hoàng Ngọc Bích

298.000 đ 298.000 đKYNA

Sếp giỏi không làm tất cả
Sếp giỏi không làm tất cả

Ngô Bích Hà

298.000 đ 298.000 đKYNA

Nghề lãnh đạo
Nghề lãnh đạo

Nguyễn Hà Bằng

198.000 đ 198.000 đKYNA

Xây dựng doanh nghiệp thành công
Xây dựng doanh nghiệp thành công

Hoàng Ngọc Bích

398.000 đ 398.000 đKYNA

CEO và Nghệ thuật Quản trị Nhân sự
CEO và Nghệ thuật Quản trị Nhân sự

Nguyễn Văn Bền

1.888.000 đ 1.249.000 đUNICA

Bí quyết trở thành điều hành tour chuyên nghiệp
Bí quyết trở thành điều hành tour chuyên nghiệp

Dương Hồng Tuấn

1.368.000 đ 899.000 đUNICA

Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ xuất sắc
Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ xuất sắc

Phan Sơn

1.400.000 đ 680.000 đUNICA

Nghệ thuật quản lý nhân sự
Nghệ thuật quản lý nhân sự

Phạm Anh Cường

700.000 đ 599.000 đUNICA

Chân dung nghề lãnh đạo
Chân dung nghề lãnh đạo

Nguyễn Hà Bằng

900.000 đ 599.000 đUNICA

Bí quyết tuyển chọn và đãi ngộ người tài
Bí quyết tuyển chọn và đãi ngộ người tài

Yến Đỗ

1.000.000 đ 599.000 đUNICA

Hệ thống giải pháp tăng năng suất lao động
Hệ thống giải pháp tăng năng suất lao động

Nguyễn Văn Đức

800.000 đ 499.000 đUNICA

Trở thành trưởng quản lý quầy bar
Trở thành trưởng quản lý quầy bar

Nguyễn Tấn Trung

700.000 đ 499.000 đUNICA

Tướng và tâm người quản lý
Tướng và tâm người quản lý

Công ty tư vấn và đào tạo Balance

750.000 đ 399.000 đUNICA

Phát triển năng lực quản lý xuất sắc
Phát triển năng lực quản lý xuất sắc

Phan Sơn

1.400.000 đ 680.000 đUNICA

Công cụ quản lý và điều hành nhân viên
Công cụ quản lý và điều hành nhân viên

Nguyễn Văn Đức

800.000 đ 219.000 đUNICA

Cửa hàng trưởng chuyên nghiệp
Cửa hàng trưởng chuyên nghiệp

Hồ Minh Chính

600.000 đ 539.000 đUNICA

Kỹ năng làm việc nhóm và động viên nhân viên
Kỹ năng làm việc nhóm và động viên nhân viên

Lê Kim Tú

198.000 đ 198.000 đKYNA

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

La Kiến Mỹ

298.000 đ 298.000 đKYNA

90 ngày đầu tiên làm lãnh đạo
90 ngày đầu tiên làm lãnh đạo

AlphaBooks

198.000 đ 198.000 đKYNA

Nâng tầm tư duy chiến lược và ra quyết định
Nâng tầm tư duy chiến lược và ra quyết định

Hoàng Ngọc Bích

198.000 đ 198.000 đKYNA

Trí tuệ xúc cảm trong quản lý doanh nghiệp
Trí tuệ xúc cảm trong quản lý doanh nghiệp

Hoàng Ngọc Bích

198.000 đ 198.000 đKYNA

Sếp giỏi không làm tất cả
Sếp giỏi không làm tất cả

Ngô Bích Hà

700.000 đ 399.000 đUNICA

6 NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
6 NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Nguyễn Đức Hải

890.000 đ 400.500 đUNICA

Chìa khóa lãnh đạo
Chìa khóa lãnh đạo

Nguyễn Bá Dương

600.000 đ 349.000 đUNICA

Bí quyết kiến tạo và lãnh đạo cộng đồng
Bí quyết kiến tạo và lãnh đạo cộng đồng

Nguyễn Thu Hương

1.500.000 đ 1.499.000 đUNICA

Tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp
Tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp

Công ty tư vấn và đào tạo Balance

700.000 đ 699.000 đUNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5