Mountains

Cập nhật lần cuối: 1 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

LEAN MBA | Lập kế hoạch kinh doanh
LEAN MBA | Lập kế hoạch kinh doanh

Bess Business School

1.800.000 đUNICA

LEAN MBA | Phát triển năng lực Lãnh đạo -0%
LEAN MBA | Phát triển năng lực Lãnh đạo

Bess Business School

1.800.000 đUNICA

LEAN MBA | Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp -0%
LEAN MBA | Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp

Bess Business School

1.800.000 đUNICA

LEAN MBA | Thiết kế tổ chức và vận hành doanh nghiệp -0%
LEAN MBA | Thiết kế tổ chức và vận hành doanh nghiệp

Bess Business School

1.800.000 đUNICA

Chuyên gia về Hợp đồng Lao động
Chuyên gia về Hợp đồng Lao động

Lê Trọng Thêm

800.000 đUNICA

Quản lý cửa hàng bán lẻ -20%
Quản lý cửa hàng bán lẻ

Nguyễn Ngọc Hưng

600.000 đ 360.000đMGG UNICA

Cửa hàng trưởng chuyên nghiệp -34%
Cửa hàng trưởng chuyên nghiệp

Hồ Minh Chính

600.000 đ 360.000đMGG UNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5