Mountains

Cập nhật lần cuối: 7 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Sếp giỏi không làm tất cả
Sếp giỏi không làm tất cả

Ngô Bích Hà

298.000 đKYNA

Nhà lãnh đạo phải biết đào tạo
Nhà lãnh đạo phải biết đào tạo

Phan Thanh Dũng

800.000 đUNICA

Bí Mật Nghề Diễn Giả
Bí Mật Nghề Diễn Giả

Phan Thanh Dũng

800.000 đ 299.000 đUNICA

LEAN MBA | Phát triển năng lực Lãnh đạo
LEAN MBA | Phát triển năng lực Lãnh đạo

Bess Business School

1.800.000 đUNICA

Nghệ thuật quản lý nhân sự
Nghệ thuật quản lý nhân sự

Phạm Anh Cường

700.000 đUNICA

Tư duy CEO
Tư duy CEO

Nguyễn Văn Đức

900.000 đ 499.000 đUNICA

Bậc thầy lãnh đạo
Bậc thầy lãnh đạo

Trung Phạm

999.000 đUNICA

Lãnh đạo truyền cảm hứng
Lãnh đạo truyền cảm hứng

Hòa Yody

1.200.000 đ 720.000đMGG UNICA

Sếp giỏi không làm tất cả
Sếp giỏi không làm tất cả

Ngô Bích Hà

700.000 đUNICA

Chìa khóa lãnh đạo
Chìa khóa lãnh đạo

Nguyễn Bá Dương

600.000 đUNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5