Mountains

Cập nhật lần cuối: 10 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Sếp giỏi không làm tất cả
Sếp giỏi không làm tất cả

Ngô Bích Hà

298.000 đ 298.000 đKYNA

Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ xuất sắc
Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ xuất sắc

Phan Sơn

1.400.000 đ 680.000 đUNICA

Nghệ thuật quản lý nhân sự
Nghệ thuật quản lý nhân sự

Phạm Anh Cường

700.000 đ 599.000 đUNICA

Khởi nghiệp từ con số 1
Khởi nghiệp từ con số 1

Nguyễn Trung Kiên

700.000 đ 599.000 đUNICA

Tư duy CEO
Tư duy CEO

Nguyễn Văn Đức

900.000 đ 499.000 đUNICA

Bậc thầy lãnh đạo
Bậc thầy lãnh đạo

Trung Phạm

999.000 đ 199.000 đUNICA

Lãnh đạo truyền cảm hứng
Lãnh đạo truyền cảm hứng

Hòa Yody

1.200.000 đ 899.000 đUNICA

Sếp giỏi không làm tất cả
Sếp giỏi không làm tất cả

Ngô Bích Hà

700.000 đ 399.000 đUNICA

Chìa khóa lãnh đạo
Chìa khóa lãnh đạo

Nguyễn Bá Dương

600.000 đ 349.000 đUNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5