Mountains

Cập nhật lần cuối: 4 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Nhà lãnh đạo phải biết đào tạo
Nhà lãnh đạo phải biết đào tạo

Phan Thanh Dũng

800.000 đUNICA

Xây dựng đội nhóm & Kỹ năng lãnh đạo
Xây dựng đội nhóm & Kỹ năng lãnh đạo

Bùi Quang Dương

700.000 đUNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5