Mountains

Cập nhật lần cuối: 5 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Bí Mật Nghề Diễn Giả
Bí Mật Nghề Diễn Giả

Phan Thanh Dũng

800.000 đ 299.000 đUNICA

Hướng dẫn tuyển dụng và đào tạo lãnh đạo cấp độ 5
Hướng dẫn tuyển dụng và đào tạo lãnh đạo cấp độ 5

Vũ Thùy Linh (Linh Vũ)

1.200.000 đ 699.000 đUNICA

Tuyển dụng thực chiến kiểu Mỹ
Tuyển dụng thực chiến kiểu Mỹ

Trung tâm Genesis

2.312.000 đUNICA

Nghệ thuật quản lý nhân sự
Nghệ thuật quản lý nhân sự

Phạm Anh Cường

700.000 đUNICA

Tuyển dụng thực chiến
Tuyển dụng thực chiến

Lương Ngọc Sơn

600.000 đUNICA

Chuyên gia về Hợp đồng Lao động
Chuyên gia về Hợp đồng Lao động

Lê Trọng Thêm

800.000 đUNICA

Tác phong làm việc chuyên nghiệp nơi công sở
Tác phong làm việc chuyên nghiệp nơi công sở

Nguyễn Thị Thanh Thảo

400.000 đUNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5