Mountains

Cập nhật lần cuối: 9 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Kỹ năng viết bài PR
Kỹ năng viết bài PR

Thiên Trần

198.000 đKYNA

Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

Bill Nguyễn

198.000 đKYNA

Kỹ năng quan hệ với báo chí
Kỹ năng quan hệ với báo chí

Hoàng Xuân Phương

198.000 đKYNA

Hoạch định chiến lược PR
Hoạch định chiến lược PR

Nguyễn Ngọc Thụy

198.000 đKYNA

Kỹ xảo tổ chức sự kiện
Kỹ xảo tổ chức sự kiện

Seb Trần

198.000 đKYNA

Nghệ thuật viết bài PR
Nghệ thuật viết bài PR

Seb Trần

198.000 đKYNA

PR Ứng dụng
PR Ứng dụng

Nguyễn Mạnh Hiền

198.000 đKYNA

Digital PR
Digital PR

Thiên Trần

198.000 đKYNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5