Mountains

Cập nhật lần cuối: một giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Kỹ năng viết bài PR
Kỹ năng viết bài PR

Thiên Trần

198.000 đ 198.000 đKYNA

Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo
Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo

Marsal Academy

398.000 đ 398.000 đKYNA

Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

Bill Nguyễn

198.000 đ 198.000 đKYNA

Kỹ năng quan hệ với báo chí
Kỹ năng quan hệ với báo chí

Hoàng Xuân Phương

198.000 đ 198.000 đKYNA

Hoạch định chiến lược PR
Hoạch định chiến lược PR

Nguyễn Ngọc Thụy

198.000 đ 198.000 đKYNA

Xây dựng format và sản xuất chương trình truyền hình
Xây dựng format và sản xuất chương trình truyền hình

Phan Vĩnh Phúc

198.000 đ 198.000 đKYNA

Kỹ xảo tổ chức sự kiện
Kỹ xảo tổ chức sự kiện

Seb Trần

198.000 đ 198.000 đKYNA

Nghệ thuật viết bài PR
Nghệ thuật viết bài PR

Seb Trần

198.000 đ 198.000 đKYNA

PR Ứng dụng
PR Ứng dụng

Nguyễn Mạnh Hiền

198.000 đ 198.000 đKYNA

Digital PR
Digital PR

Thiên Trần

198.000 đ 198.000 đKYNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5