Mountains

Cập nhật lần cuối: 3 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Nghệ thuật quản lý nhân sự
Nghệ thuật quản lý nhân sự

Phạm Anh Cường

700.000 đ 599.000 đUNICA

Khởi nghiệp từ con số 1
Khởi nghiệp từ con số 1

Nguyễn Trung Kiên

700.000 đ 599.000 đUNICA

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Phạm Anh Cường

700.000 đ 499.000 đUNICA

Hệ thống giải pháp tăng năng suất lao động
Hệ thống giải pháp tăng năng suất lao động

Nguyễn Văn Đức

800.000 đ 499.000 đUNICA

Công cụ quản lý và điều hành nhân viên
Công cụ quản lý và điều hành nhân viên

Nguyễn Văn Đức

800.000 đ 219.000 đUNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5