Mountains

Cập nhật lần cuối: 7 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

LEAN MBA | Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp -0%
LEAN MBA | Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp

Bess Business School

1.800.000 đUNICA

LEAN MBA | Phân phối, Bán hàng và truyền thông -0%
LEAN MBA | Phân phối, Bán hàng và truyền thông

Bess Business School

1.800.000 đUNICA

LEAN MBA | Thiết kế sản phẩm, sản xuât và vận hành dịch vụ -0%
LEAN MBA | Thiết kế tổ chức và vận hành doanh nghiệp -0%
LEAN MBA | Thiết kế tổ chức và vận hành doanh nghiệp

Bess Business School

1.800.000 đUNICA

Quản trị dự án tinh gọn
Quản trị dự án tinh gọn

Ninh Gia Hạnh

2.000.000 đUNICA

Hướng dẫn tuyển dụng và đào tạo lãnh đạo cấp độ 5 -42%
Hướng dẫn tuyển dụng và đào tạo lãnh đạo cấp độ 5

Vũ Thùy Linh (Linh Vũ)

1.200.000 đ 699.000 đUNICA

Tự động hóa bán hàng
Tự động hóa bán hàng

Trần Văn Tuấn

800.000 đUNICA

Tuyển dụng thực chiến kiểu Mỹ
Tuyển dụng thực chiến kiểu Mỹ

Trung tâm Genesis

2.312.000 đUNICA

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Phạm Anh Cường

700.000 đUNICA

KPI - Ứng dụng KPI trong Quản trị Doanh nghiệp
KPI - Ứng dụng KPI trong Quản trị Doanh nghiệp

Phạm Anh Cường

1.000.000 đUNICA

Công cụ quản lý và điều hành nhân viên
Công cụ quản lý và điều hành nhân viên

Nguyễn Văn Đức

800.000 đUNICA

Quản trị tài chính doanh nghiệp -43%
Quản trị tài chính doanh nghiệp

PHẠM THỊ TUYẾT

700.000 đ 399.000 đUNICA

Nghệ thuật quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nghệ thuật quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phan Văn Trường

1.300.000 đUNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bài viết liên quan

Khóa học quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ