Mountains

Cập nhật lần cuối: 40 phút trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

LEAN MBA | Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp -0%
LEAN MBA | Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp

Bess Business School

1.800.000 đUNICA

ONBOARDING giữ chân nhân tài với hệ thống DISC -0%
ONBOARDING giữ chân nhân tài với hệ thống DISC

Ben Nguyễn

399.000 đUNICA

Quản trị dự án tinh gọn
Quản trị dự án tinh gọn

Ninh Gia Hạnh

2.000.000 đUNICA

Hướng dẫn tuyển dụng và đào tạo lãnh đạo cấp độ 5 -42%
Hướng dẫn tuyển dụng và đào tạo lãnh đạo cấp độ 5

Vũ Thùy Linh (Linh Vũ)

1.200.000 đ 699.000 đUNICA

Tuyển dụng thực chiến kiểu Mỹ
Tuyển dụng thực chiến kiểu Mỹ

Trung tâm Genesis

2.312.000 đUNICA

Nghề Quản trị hành chính và Thư ký văn phòng chuyên nghiệp -20%
Nghề Quản trị hành chính và Thư ký văn phòng chuyên nghiệp

Phạm Võ Thanh Vân

500.000 đ 300.000đMGG UNICA

X-Trainer Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ đào tạo nội bộ tại Doanh nghiệp -50%
X-Trainer Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ đào tạo nội bộ tại Doanh nghiệp

Nguyễn Đức Hải

2.000.000 đ 1.000.000 đUNICA

Nghệ thuật quản trị -80%
Nghệ thuật quản trị

Phan Văn Trường

1.500.000 đ 299.000 đUNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5